top of page

11 שנות ניסיון

​לכל אחד מאיתנו ישנן התחייבויות רבות - לעבודה, למשרד, לניהול הבית, למשפחה ועוד. בין לבין אנו לפעמים מוצאים את עצמנו דוחים מטלות רבות גם אם דחופות, מפאת חוסר זמן או ידע.

במטרה לענות על צורך זה, בשנת 2012, הקמנו את השירות - כדי לאפשר לכולנו להתמקד בדברים היותר חשובים שבחיים.

מאז אנו מספקים ליותר ויותר לקוחות, מכל שכבות האוכלוסיה, שירותי עוזר אישי אישיים ועסקיים לכל מטרה - סידורים יומיומיים, פתרון בעיות ושירותי משרד במהירות ובמקצועיות.

במרוצת השנים צברנו ידע, כישורים ומכרים שמאפשרים לנו להתמודד עם המשימות בצורה הטובה ביותר. התנסינו במגוון רחב של תחומים ואנו ממשיכים תמיד להתחדש, להכיר ולהשתפר.

צוות אדיב ואחראי

הדרישה מכל אחד ואחת מצוות העוזרים הוא לפעול עבור הלקוח בדיוק כפי שהיו דואגים לעצמם.

בלי עיגול פינות, בלי עיכובים מיותרים, צוות השירות יעקוב אחר כל משימה ודרישה וידאג לטפל בהן ברצינות המירבית, ובחיוך גדול.

הלקוח נמצא בראש מעייננו. אנחנו נהיה לכם, בהתאם לרצונותיכם, לפה, לעיניים ולידיים, ונחתור להוציא את המיטב בכל מצב נתון, מקרוב ומרחוק.

נוסף על משימות רגילות, כשמתאפשר, אנו עושים מאמצים לעזור לקהילה ולהתנדב, עבור אלה שזקוקים לעזרתנו אך ידם אינה משגת.

bottom of page