top of page

השירותים שלנו

טיפול בסידורים באמצעות שירות עוזר אישי
סידורים יומיומיים
 • שליחויות אישיות

 • הסעות ונהג אישי

 • קניות ועוד...

 

טיפול ברכב באמצעות שירות עוזר אישי
עולם הרכב
 • לקיחה והחזרה מטיפולים וטסט

 • החלפת צמיגים ותיקוני תקר

 • העברת בעלות ומכירה

 • רחיצה הסעות ונהג אישי

טיפול בחופשות באמצעות שירות עוזר אישי

חופשות

 • חיבור למוקד אמון

 • הסעה והחזרה מנתב"ג (גם ברכב הלקוח)

 • טיפול בבעלי חיים והשגחה כללית

 • טיפול בבירוקרטיה באמצעות שירות עוזר אישי
  בירוקרטיה
  • תשלום דוחות

  • דואר ובנקים

  • משרדים ממשלתיים

  • טיפול בהוצאת ויזות, דרכונים ועוד

  טיפול במשק הבית באמצעות שירות עוזר אישי
  משק בית
  • ליווי וקישור לבעלי מקצוע אמינים וזמינים

  • תיאום וליווי טכנאים

  • תחזוקה שוטפת ועוד

  bottom of page